Nehoda 140040180009

ID nehody 140040180009 Obec Přáslavice (Olomoucký kraj)
Datum 17.1.2018 5:10 středa Druh komunikace komunikace místní
Druh nehody srážka s chodcem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace žádná z uvedených
Přítomnost alkoholu u viníka nehody nezjišťováno Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody řidič se plně nevěnoval řízení vozidla Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody čerpadlo pohonných hmot
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Celková hmotná škoda (Kč) 50000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla nezjištěno, řidič ujel Způsob vyproštění osob z vozidla
Výrobní značka Směr jízdy, postavení vozidla
Zdvihový objem válců (l) 0 Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče
Charakteristika (vlastník) Nejvyšší ukončené vzdělání
Doplňující údaje Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk Stav řidiče
Vozidlo po nehodě Vnější ovlivnění řidiče
Únik provozních, přepravovaných hmot

Vozidlo 2

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka ŠKODA Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo odstavené, parkující - na komunikaci bez staničení
Zdvihový objem válců (l) 0.18 Škoda na vozidle (Kč) 50000
Stáří vozidla (roky) 3 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 8
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 27 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 1

Kategorie chodce muž Věk 48
Stav chodce nezjištěno Státní příslušnost Česká republika
Chování chodce žádné z uvedených Poskytnutní první pomoci neybyla poskytnuta, ale bylo nutno poskytnout
Situace v místě nehody jiná situace Následky (do 24 h) usmrcení
Pohlaví chodce muž Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR. Jejich kopírování je zakázáno. Publikování nebo další šíření výstupů aplikace nehody.cdvgis.cz je povoleno jen se souhlasem společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.