Nehoda 170606181396

ID nehody 170606181396 Obec Dašice (Pardubický kraj)
Datum 8.12.2018 23:40 sobota Druh komunikace silnice 2. třídy
Druh nehody srážka s chodcem Číslo komunikace 322
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody déšť
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost v noci - bez veřejného osvětlení, viditelnost zhoršená vlivem povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sněžení apod.)
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody nezjišťováno Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (mlha, soumrak, jízda v noci na tlumená světla apod.) Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Celková hmotná škoda (Kč) 0 Počet zúčastněných vozidel 1
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch mokrý Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla nezjištěno, řidič ujel Způsob vyproštění osob z vozidla
Výrobní značka Směr jízdy, postavení vozidla
Zdvihový objem válců (l) 0 Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče
Charakteristika (vlastník) Nejvyšší ukončené vzdělání
Doplňující údaje Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk Stav řidiče
Vozidlo po nehodě Vnější ovlivnění řidiče
Únik provozních, přepravovaných hmot

Chodec 1

Kategorie chodce muž Věk 37
Stav chodce dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny Státní příslušnost Česká republika
Chování chodce správné, přiměřené Poskytnutní první pomoci vozidlem RZP
Situace v místě nehody chůze po správné straně Následky (do 24 h) usmrcení
Pohlaví chodce muž Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR. Jejich kopírování je zakázáno. Publikování nebo další šíření výstupů aplikace nehody.cdvgis.cz je povoleno jen se souhlasem společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.